billede blog 5b

Hvordan kan sparring hjælpe dig, når du er i konflikt?

Min erfaring siger, at det kan hjælpe rigtig meget at få sparring, når du er part i en konflikt. I mange konflikter har enten den ene eller begge parter ikke mod på eller motivation til at gå ind i en decideret konfliktmægling. Det er dermed ikke ensbetydende med, at der ikke kan arbejdes med konflikten. En sparring med en neutral person, der har faglig viden omkring konflikthåndtering kan ændre og forbedre rigtig meget. Det vil jeg fortælle noget om i dette blogindlæg og give et eksempel på.

Ventilering

At få mulighed for at sætte ord på sine oplevelser omkring konflikten er ofte meget lindrende. ”Det lettede rigtig meget at få lov og fortælle og sætte ord på konflikten” er den tilbagemelding, jeg stort set altid får, når jeg har givet sparring til en part i en konflikt. Det er ikke for at den neutrale part skal give ret, tage parti eller holde med, men det at ens oplevelser holdninger, følelser og behov bliver anerkendt giver selvværd. Jeg kalder det at få ”ventileret” konflikten. Når der kommer ”luft” til noget, der måske har været behæftet med mange negative følelser, bliver problemet ofte mindre.

Nye måder at se tingene på

At få en neutral part til at beskrive, hvad han tænker om konflikten og give et bud på hvilke bevæggrunde modparten kan have for sin adfærd, kan nogen gange være en øjenåbner for den der står i konflikten. Når den du er i konflikt med siger noget, bliver det farvet af de følelser, der ligger i konflikten, og giver næring til nogle forestillinger om den anden part. Da der ikke ligger negative følelser i forhold til den neutrale sparringspart, kan budskaberne herfra lettere høres og vurderes rationelt. Det er det jeg kalder at realitetsteste sine oplevelser, forestillinger og måske løsningsforslag. Ændringer hos den ene part kan ændre meget i konflikten Så hvis du begynder at gøre noget ny, sker der noget nyt i relationen - systemet ændres.

Uopfyldte behov

Hos parterne i en konflikt ligger der ofte nogle uopfyldte behov omkring at blive anerkendt, respekteret og forstået. Den neutrale sparringspartner kan et langt stykke af vejen opfylde disse behov, så det bliver mindre vigtigt at få disse behov opfyldt fra modparten i konflikten. Dermed er konflikten mindre anspændt, fordi den ene part er mindre følsom i forhold til at få sine behov opfyldt.

Konflikttrappen

Det er godt sammen med en sparringspartner at reflektere over, hvor du er på konflikttrappen, og hvor du forestiller dig at modparten er på konflikttrappen. Det er med til at gøre konflikten mere rationel og du kan bedre se konflikten lidt udefra, hvor du ikke er så styret af sine følelser. Som en del af den snak er det naturligt at tale om, hvad du kan gøre for at komme ned af trappen.

Eksempel

Jeg havde en sparring med en kvinde, der var i konflikt med sin leder på arbejdspladsen. Hun oplevede lederen som meget passiv og utydelig som leder. I sparringen fik kvinden skilt de faktuelle oplevelser fra forestillinger og fantasier omkring lederen. Det blev synligt for hende, hvor meget konflikten påvirkede hende både fysisk og psykisk og hun blev bevidst om, at hun var nødt til at gøre noget for at passe på sig selv. Hun kunne derefter på et mere bearbejdet og afklaret grundlag træffe et valg:

  • om hun skulle lade tingene være
  • om hun skulle forsøge dialog med lederen
  • om hun skulle forlade jobbet.

Under sparringen prøvede hun at se situationen fra lederens side og blev bl.a. bevidst om, at lederen måske gik med bekymringer om at blive opsagt pga. nogle organisatoriske ændringer. Hun fik ventileret konflikten og kunne forholde sig til den mere rationelt, samtidig med at hun følte hendes holdninger og oplevelser var blevet anerkendt.

Jeg oplever, at der nogle gange efter en sparring frigøres ressourcer til at vende tilbage og tale med den anden part i konflikten. Endelig skal du heller ikke undervurdere at en sparringssamtale kan være med til, at du føler du har gjort hvad du kunne. Jeg har forsøgt!. Jeg har søgt at arbejde med problemet.

Der skal som regel ikke så meget til, 2-3 møder kan gøre en stor forskel, så kontakt mig endelig, hvis du tænker, det kunne være relevant med noget sparring omkring en konflikt. Tlf. 22784612 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..