billede blog 7

 

Lever ”tale om” kulturen på din arbejdsplads?

At tale om dem der ikke er til stede ændrer ikke på dét som ikke fungerer, men er blot med til at skabe og optrappe konflikter. Kulturen er med til at skabe alliancer og fjendebilleder. Det er nok indlysende, at det er ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg har oplevet ”tale om” kultur flere steder både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. Her er et par eksempler:

1. eksempel i bestyrelsesarbejde

I mit bestyrelsesarbejde har jeg oplevet, at der blev talt om et bestyrelses medlem, når vedkommende ikke var til stede. De andre bestyrelsesmedlemmer kontaktede hinanden på skift og talte om dette bestyrelsesmedlem, hvad der var af problemer med ham og hvad der kunne gøres for at få ham til at træde ud af bestyrelsen. Der blev f.eks. talt om, at han var umulig at samarbejde med og ville styre det hele. Bestyrelsen endte med at gå af før tid, så der skulle vælges en helt ny bestyrelse.

2. eksempel på arbejdspladsen

Jeg har oplevet en arbejdsplads, hvor det var normal hverdag at tale negativt om afdelingslederen i kaffepauserne, når han ikke var til stede. Det var alt fra snak om de opgaver han ikke fik løst til decideret kritik af hans personlighed samt at han ikke var handlekraftig og tydelig nok som leder. Senere oplevede jeg i samme afdeling, at en kollega fortalte mig, at hende og en anden kollega var blevet enige om, at det var for dårligt at jeg havde sagt nej til at tage nogle opgaver. Jeg blev vred over at personen havde talt dårligt om mig i mit fravær i stedet for at komme til mig med utilfredsheden.

”Tale om” skaber utryghed, for hvad siger de andre om mig, når jeg ikke er der? Hvis kulturen er, at tale om dem der ikke er til stede, er det meget sandsynligt, at de også taler om dig, når du ikke er der.

Hvad gør du, hvis en kollega kommer til dig og ønsker at tale om problemer og konflikt med en af jeres fælles kolleger?

Min anbefaling er, at du beder din kollega tale med den, det handler om, frem for at tale med dig. Du kan sige at du ikke ønsker at høre negativ omtale af en kollega, at det ikke ændrer noget, at I taler om det. Du kan også sige, at du ikke ønsker at tage parti, da relationen til dem begge er vigtig for dig. Det handler om at finde sine egne ord for, hvordan man kan sætte grænser for sig selv og stadig bevare en god relation.

Det er også vigtigt at huske, at du kun får en del af billedet, når du kun hører den enes version/oplevelser.

Det kræver mod at gå imod strømmen og gøre noget nyt og det kan være svært som ene person at ændre en kultur på en arbejdsplads. Samtidig vil jeg sige, at når nogen begynder at gøre noget nyt i en gruppe af mennesker så sker der noget nyt i hele gruppen.

Realitetstest

Skal man helt undgå ”tale om” eller hvornår kan det være berettiget? Nogle gange kan det være relevant at tale med en neutral person om de uenigheder eller uafsluttede hændelser du står i. Hvis man er i tvivl om ens tolkninger og oplevelser, kan det være en hjælp at høre, hvad en neutral person tænker. Den snak kan måske gøre, at du ser sagen fra en ny vinkel. Samtalen bør altid have som mål, at du enten giver slip på sagen, eller efterfølgende går til den, det handler om, og får talt ud. Det er det, jeg kalder at realitetsteste sine oplevelser og tolkninger. I samtalen med en neutral person kan du også få hjælp til og øvelse i, hvordan du vil formulere dit budskab til den anden part.

God fornøjelse med at ændre eller forebygge ”tale om” kulturen J