blogindlæg 9

Må du holde fri fra verdens problemer, nød og elendighed? 

Kender du det, at når du læser nyheder, det være sig på sociale medier eller en avis, så opdager du pludselig, at dit humør har ændret sig som regel til noget tristhed eller frustration eller vrede. Du oplever måske også nogen gange, at energien forlader dig.

Jeg har tænkt over, at de nyheder, der er med til at påvirke vores humør i en negativ retning, stort set altid er noget, jeg ikke har nogen indflydelse på, og som jeg ikke kan gøre noget for at ændre på. En del af de følelser, jeg oplever, er derfor også en følelse af magtesløshed, som i den grad er med til at gøre, at jeg føler mig energiforladt.

I dag får vi nyheder om alle større begivenheder, krige, katastrofer osv. i verden nærmest samtidig med, at det sker. Når vi bliver påvirket af disse nyheder, begynder vi ofte at tale om dem med mennesker omkring os: ”har du set…. Er det ikke forfærdeligt?” Dermed spreder vi det ud, og giver det endnu mere fokus og energi.

Min påstand er, at hvis du følger og læser disse nyheder, tager det din energi væk fra at gøre det, du er god til og væk fra at bidrage til verden med netop det, der er dit potentiale. Der hvor du kan gøre en forskel for at gøre verden bedre.

Du kan ikke redde hele verden og bærer hele verdens smerte på dine skuldre. Hvis du forsøger at tage ansvar for og bekymre dig om alverdens ulykker ”vælter” du måske, og så får du ingenting gjort. Det vil være frygtelig synd, for jeg tror på, at alle har noget vigtigt at bidrage med og har et potentiale, der er af betydning for verdens fremtid. Vores ressourcer må ikke blive spildt, ved at der bruges en masse energi på at bekymre sig om ulykker og katastrofer, vi alligevel ikke kan ændre på.

Der er to sider af medaljen, i forhold til at vi har så let adgang til nyheder fra hele verden. Jeg tænker, at det er vigtigt, at holde sig orienteret om, hvad der sker i verden. Gennem at vi følger med i, hvad der sker i verden, bliver vi bundet mere sammen og kan bedre forstå hinanden og leve os ind i hinandens vilkår, kultur, holdninger osv. Men jeg synes, det er vigtigt at finde balancen, så vi ikke bliver oversvømmet af bekymringer, frygt og frustrationer, som måske gør os handlingslammet og energiforladt.

Jeg prøver nogen gange at reflektere over, om det, jeg læser af egen fri vilje, påvirker mit humør i en negativ retning. Hvis det er tilfældet, vælger jeg det fra og stopper med at læse. Jeg synes, det er i orden at vi vælge nyheder fra og ikke tage ansvar for alt netop med det argument, at det er vigtigt, at vi fokuserer på det, vi er god til, og hvor vi bedst kan bidrage til glæde både for verden og for os selv.