blogindlæg 10 foto

Hvad er personlig udvikling egentlig for noget?

Personlig udvikling er et ord, der bliver brugt meget, og man er nærmest ikke rigtig med på ”bølgen”, hvis ikke man arbejder med sig selv og sin egen personlige udvikling. Men hvad er personlig udvikling egentlig for en størrelse? Jeg synes ordet bliver brugt meget bredt og i mange sammenhænge f.eks. tilegnelse af konkret faglig viden, fysisk træning, kostændring og ændring af adfærd. Måske kan man sige ”Personlig udvikling” om det hele, men jeg syntes det let bliver meget bredt og ukonkret.

Lad mig starte med at beskrive mit eget eksempel

Personligt har jeg i de første ca. 30 år af mit liv ikke været god til at sige noget i større forsamlinger og har heller ikke haft let ved at sige min mening, hvis det betød at jeg var uenig med nogen. Tilsvarende har jeg heller ikke haft det godt med at skulle formidle viden f.eks. holde foredrag.

Da jeg som voksen blev bevidst om mit gamle mønster med at tie eller snakke folk efter munden, blev jeg meget frustreret over den adfærd. Igennem årene har jeg arbejdet med at blive bevidst om, når det skete, og hvad der udløste det men også at begynde at øve mig på en ændret adfærd.

I starten krævede det meget mod, men for hver gang jeg gentog en ny adfærd blev det nemmere og til sidst en selvfølge. Nu kan jeg slet ikke lade være med at tage til genmæle, hvis en sag er vigtig for mig, og jeg er uenig. Jeg har ingen problemer med at sige noget i større forsamlinger og holde foredrag for 30-40 personer i virksomheder og i privat regi. Ændringen har givet mig en større social tryghed. Jeg føler, jeg kan passe på mig selv og kan møde andre mennesker ligeværdigt.

Lidt teori på mit eksempel

Personlig udvikling er for mig noget med at ændre adfærd. Enten forlade nogle mønstre man har taget med fra sin barndom, som man har tilegnet sig for måske at passe ind i det miljø og den opvækstfamilie man var i, uden at forholde sig til om de måske passer med ens personlighed og værdier. Det kan også være at ”opdage” nye sider og evner i ens personlighed. Nye sider, som måske ikke er blevet anderkendt eller rummet i ens opvækst. Eller måske sider som bare aldrig er blevet set og måske mangler næring og plads.

Det første skridt i ændring af adfærd handler om, at man bliver bevidst om en adfærd man oplever som uhensigtsmæssig og ønsker at ændre. For at kunne blive bevidst om en adfærd kræver det, at man er vant til at reflektere over egen adfærd, følelser og kropsfornemmelser og hvordan man påvirker andre mennesker men også refleksion over hvad det er der udløser adfærden/følelserne/kropsfornemmelserne.

Når man bliver bevidst om en adfærd, man ønsker at ændre, vil der ofte være en kortere eller længerevarende periode med frustration og tomhed, fordi man endnu ikke har fundet ud af, hvordan man ændre adfærden, hvad man skal gøre i stedet og hvordan man finder modet til at gøre noget nyt. At ændre adfærd kræver ofte mod, da gamle vaner og mønstre måske stammer fra tilpasning og overlevelse som barn, og derfor stadig trigger noget eksistentiel angst i kroppen.

Det kan også være, at man ikke ved hvad man skal gøre i stedet for. Måske savnes rollemodeller, der kan give inspiration til anden adfærd.

Måske skal vi igennem flere gentagelser, hvor vi hænger i de gamle vaner og først undervejs bliver vi mere og mere klar over mønsteret i den gamle adfærd. Ofte opdager vi først vores gentagelse af den gamle adfærd, efter det er sket. Den gamle adfærd er så automatiseret i vores hjerne, at den sker uden vores bevidsthed. Vi har gjort det så mange gange, at der er et helt fast mønster i hjernen for denne adfærd. Bevidstgørelsen kan således godt tage tid.

Man kan øge bevidstheden ved at træne tilstedeværelse i nuet bl.a. gennem meditation og fokus på åndedrættet. Det er gennem fokus på følelser og kropsfornemmelser i nuet, at vi kan ”fange” den gamle adfærd før den bliver ud-ageret. Det er også gennem opmærksomhed i nuet, at vi kan blive bevidst om hvad det er der udløser den gamle adfærd.

Træning af ny adfærd er at ”skabe nye mønstre i hjernen”

Det er i samvær og relation med andre mennesker, at vi finder inspiration til ny adfærd. For at kunne afprøve ny adfærd skal du føle dig tryg, og vide at din nye adfærd bliver rummet, anerkendt og accepteret. Det er godt at have mulighed for at afprøve flere adfærdsmønstre, til du finder det der føles mest rigtigt for dig.

Den nye adfærd skal gentages mange gange, for at skabe ”nye mønstre i hjernen” ”en ny motorvej” i hjernen. I starten vil det kræve mod og måske være svært, men efterhånden bliver det en selvfølge at reagere med den nye adfærd.

Jeg håber mit eksempel og resten af indlægget kan inspirerer dig og give en tro på, at man faktisk godt kan ændre på adfærd og skabe stor personlig udvikling.

Psykoterapi er en kæmpe hjælp til personlig udvikling. Her kan reflekteres over mønstre og vaner, snakkes om ændringer og træne bevidsthed i nuet. Det kan være et trygt øve rum, hvor nye adfærdsmønstre kan afprøves.