foto blogindlæg 13

Fortidens spøgelser eller ”hvorfor blev han så sur?”

De fleste har nok prøvet at være i en samtale hvor modparten reagerer uventet voldsomt, eller hvor man bagefter bliver overrasket over sine egne reaktioner, måske endda som om man ikke rigtig var til stede, i det der skete. Når der nogen gange bliver udløst stærke følelser i en relation på en arbejdsplads, handler det ofte om, at en eller begge parter er blevet ramt i nogle gamle mønstre, der handler om en automatisk, adfærd man har tillært sig tidligere i sit liv.

Her et par eksempler:

Eksempel 1

En kvinde oplever, at hun har det svært med stærke og autoritære kvinder. Hun bliver utryg og kan ikke stå ved sig selv. Hun bliver bevidst om, at en del af det hun møder hos de kvinder, minder hende om relationen til hendes mor, der også er en stærk og autoritær person. Hendes umiddelbare og automatiske reaktion i forhold til sin mor, var at tie og sammentykke, foregive enighed selvom hun var uenig, for så blev hun ikke udsat for straf, vrede eller afvisning.

Den automatiske reaktion, hun har haft i forhold til sin mor, har hun gentaget i forhold til stærke og autoritære kvinder i sit voksenliv, hvilket i de fleste tilfælde er meget uhensigtsmæssigt både for hende selv, for relationen og dermed for det videre samarbejde.

I takt med, at hun bliver bevidst om det mønster, hun har tilegnet sig i relationen til sin mor, kan hun bedre sortere den del fra og vælge at handle anderledes i nutidige relationer. Derved er hendes følelser og reaktioner blevet mere proportionale/passende, med det der aktuelt er sket i relationen. Hun kan dermed være mere autentisk og kontaktfuldt til stede i relationen, og hun oplever et meget bedre og ligeværdigt samarbejde.

Eksempel 2

En mand oplever, at han ofte bliver den person, der tager ansvar og sørger for at tingene bliver gjort i projektgruppen, også i et omfang, så han selv bliver presset og føler sig udnyttet. Presset og følelsen af at skulle klare det hele giver en voksende frustration, som af og til genererer konflikter. ”Hvorfor skal jeg gøre det hele, hvorfor tager de andre ikke noget af sig selv…”

Manden bliver bevidst om, at hans adfærd i projektgruppen minder om hans adfærd i opvækstfamilien, hvor han også var den der tog ansvar og havde fokus på andres behov. Baggrunden for den adfærd var forældre der ikke tog det voksne ansvar og ofte konfliktede. Manden havde således også taget ansvar for den gode stemning i hjemmet, bl.a. ved at forsøge at opfylde uudtalte behov.

Da han bliver bevidst om den automatiske adfærd, bliver han bedre til at fokusere på egne behov, bede om hjælp og lade andre tage noget af ansvaret. Derved oplever han sig mindre som en der bliver udnyttet og går ikke med frustrationer over, at han skal klare det hele

Hvad vil jeg så illustrere med disse eksempler?

Min erfaring er, at det jeg har beskrevet ovenfor sker i rigtig mange relationer. At vi bliver ”trigget” af et andet menneske og måske overrasket over styrken af de følelser og reaktioner, der opstår i relationen. Det, der rammer os fra fortiden, er ofte samværsformer, vi har lært i relation til vigtige personer i vores fortid, som f.eks. vores forældre, men det kan også være andre vigtige personer i familien, en klasselærer, forældres venner, egne venner osv.

Rigtig ofte er vi ikke bevidste om, at det handler om gentagelse af nogle mønstre fra vores fortid/barndom. Det er jo mange små signaler i form af f.eks. kropssprog og tonalitet, der kan være med til at trigge det gamle mønster.

Min påstand er, at hvis flere mennesker arbejder med at blive bevidst om deres gamle mønstre, vil vores daglige samarbejdsrelationer forbedres og mange konflikter undgås. Hvor ofte har vi ikke undret os over voldsomheden i en reaktion fra et andet menneske, og det har måske krænket os så meget, at det bliver til en optrappet konflikt. Men det kan også ske, at vi bliver overrasket over voldsomheden i vores egen reaktion, og her vil det være rigtig godt at bruge tid og kræfter på at reflektere over, hvad disse følelser og reaktioner kan handle om, udover det der lige er sket. Hvor kommer det fra? Minder det her mig om noget jeg har mødt før? Måske det kan hjælpe nogen gange at tænke: ”det her det handler om mere og andet, end det der lige skete her og nu imellem os”.

Jeg kan i en fortrolig sparring hjælpe med til, at man bliver bevidst om den slags mønstre, så kontakt mig gerne på tlf. 22784612.