classroom 1297779 1280

Kan et kursus i konflikthåndtering ændre på kulturen på din arbejdsplads?

Kulturen er:

  • Måden vi sammen tænker om konflikter
  • Måden vi sammen taler om konflikter
  • Hvad vi typisk gør i forhold til konflikter
  • Hvad vi typisk undlader at gøre

Ændring af tanker ændrer adfærd.

På et kursus hos mig omkring konflikthåndtering får deltagerne en konfliktforståelse og viden om hvordan konflikter kan både forebygges og håndteres. De får konkrete redskaber til forebyggelse og håndtering af konflikter. Udover den konkrete viden og indlæring af færdigheder er min oplevelse, at et kursus på en arbejdsplads gør meget mere:

  • Når medarbejderne hører hinandens eksempler og erfaringer med konflikter opleves, at konflikter er noget almenmenneskeligt, som vi alle oplever indimellem i vores liv. Det er også medvirkende til, at det bliver mindre skamfuldt at erkende, at man er part i en konflikt, hvilket åbner op for, at konflikten kan håndteres gennem dialog.
  • Når medarbejderne hører hinandens holdninger om emnet konflikter, oplever de, at det i store træk er noget, vi ser ret ens på. F.eks. at konflikter skal håndteres, at konflikter, hvis de optrappes, kan være skadelige for en arbejdsplads, at ”tale om kultur” kan være skadeligt for trivslen på en arbejdsplads, at der skal være plads til forskelligheder osv.
  • Når medarbejderne taler om emnet konflikter, får de et fællessprog for emnet bl.a. også gennem de redskaber og modeller, de lærer på kurset. Alene det, at de ved, alle har hørt og lært det samme, gør, at de tør bruge den nye viden, fordi kollegerne ved hvad de taler om, og en masse forklaringer er dermed unødvendig.
  • Gennem dialogen om emnet konflikt opnås en fortrolighed med at tale om emnet, så det bliver aftabuiseret. Det er med til, at det bliver nemmere at tale om konflikter i fremtiden og dermed også, at konflikter kan italesættes, inden de optrappes til noget voldsomt.

Det er alt sammen med til at ændre vores kultur omkring konflikter på arbejdspladsen

Lidt om formen på et kursus.

Hvad skal det kaldes kursus eller workshop? Grænselandet mellem kursus og workshop er for mig bredt. På et kursus er der som regel meget envejskommunikation fra underviseren, og deltagerne får en masse ofte teoretisk viden. På en workshop vil der ofte være noget teoretisk input eller måske blot et oplæg, og derefter er deltagerne på og bidrager til indholdet og udvikler typisk noget nyt sammen.

Når det bliver en blanding mellem kursus og workshop, vil der være en del teoretisk input men også mange øvelser og opgaver, hvor deltagerne øver sig på den nye teoretiske viden og værktøjer og måske udvikler nyt sammen. Der vil også være meget dialog, hvor erfaringer udveksles. Det er sådan mine kurser er bygget op, da jeg oplever, det giver den bedste læring.

Har ovenstående give jer motivation til et kursus i konflikthåndtering, så kontakt mig gerne på tlf. 22784612.