crowd 1699137 1280

Vi ved det jo godt - men en analyse, der viser det, er nu godt.

Jeg er netop blevet opmærksom på en undersøgelse lavet af Ingeniørforeningen IDA og Akademikernes Centralorganistation AC. Undersøgelsen er lavet i 2015 og har besvarelser fra 28.000 akademikere som grundlag. Undersøgelsen drejer sig bl.a. om sammenhængen mellem sygefravær og trivsel, hvilken betydning balancen mellem privatliv og arbejdsliv har for produktiviteten, omfanget af stress, hvad der forårsager stress og hvordan stress påvirker produktivitet og kvalitet. Endelig er der en generel kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. 

Rapporterne fra undersøgelsen kan findes på nedenstående link:

https://ida.dk/content/analyse-af-psykisk-arbejdsmiljoe

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på denne undersøgelse, fordi den meget tydeligt viser det, vi intuitivt godt ved, men måske har lukket øjnene for, fordi det er svært at gøre noget ved. Undersøgelsen har et stort datagrundlag og må derfor siges at være troværdig.

Specielt har jeg fæstnet mig ved den tydelige sammenhæng mellem trivsel og sygefravær. Hvor der jo virkelig kan være udgifter at spare for virksomheden ved at forbedre trivslen. Specielt er det bemærkelsesværdigt, hvor stor betydning ledelse har for det psykiske arbejdsmiljø. 49% af medarbejdere med et dårligt eller mindre godt arbejdsmiljø har sagt at bedre ledelse i høj grad vil forbedre deres psykiske arbejdsmiljø!

Senere i rapporten er ledelsen adspurgt, og over halvdelen finder problemstillinger omkring det psykiske arbejdsmiljø som en større udfordring at håndtere end problemer fra det fysiske arbejdsmiljø. Endelig mener 46% af lederne, at de i nogen grad er klædt ordentlig på til at håndtere problemerne med det psykiske arbejdsmiljø og 12% synes det er i lav grad eller meget lav grad.

Nogen kunne tyde på, at der er behov for at klæde ledere bedre på til at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Der er mange flere tal og sammenhænge at se i rapporterne, så kig selv. Synes virkelig undersøgelsen giver syn for sagen. Der er udgifter at spare til sygefravær, og der er penge at tjene ved at øge produktivitet og kvalitet. Alt dette ved at forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Hvordan gør man så det? Ja det er her jeg gerne tager en snak med jer, for det er individuelt, hvad der er behov for i den enkelte virksomhed. Det vil formentlig være relevant at arbejde med udvikling og uddannelse af ledere i virksomheden. Der kan laves en ROI beregning på, hvor meget der skal reduceres i sygefravær og måske opsigelser, for at udgifter til at forbedre trivslen og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er tjent hjem. Den øgede produktivitet og kvalitet er så yderligere indtjening, der kommer oveni.