oliventræer

”Vi har ingen konflikter!” – Jamen er I så enige om alt?

Jeg har netop været en uge i Grækenland for at vandre i bjergene. Der har jeg haft ro til at filosofere over, hvordan vi kan blive bedre til at tale om konflikter, og specielt hvordan vi spotter konflikterne før de optrappes og spreder sig.

Når jeg underviser i kommunikation og konflikthåndtering, eller blot taler med kunder om emnet, oplever jeg tit at få svaret: ”Vi har ingen konflikter”. Det har længe undret mig! Hvordan kan dét lade sig gøre på en arbejdsplads med mange medarbejdere, som alle har forskellige holdninger og værdier, og som kommer fra vidt forskellige opvækstfamilier.

Læs mere ...

billede blog 7

 

Lever ”tale om” kulturen på din arbejdsplads?

At tale om dem der ikke er til stede ændrer ikke på dét som ikke fungerer, men er blot med til at skabe og optrappe konflikter. Kulturen er med til at skabe alliancer og fjendebilleder. Det er nok indlysende, at det er ødelæggende for et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg har oplevet ”tale om” kultur flere steder både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. Her er et par eksempler:

Læs mere ...

billede blog 5b

Hvordan kan sparring hjælpe dig, når du er i konflikt?

Min erfaring siger, at det kan hjælpe rigtig meget at få sparring, når du er part i en konflikt. I mange konflikter har enten den ene eller begge parter ikke mod på eller motivation til at gå ind i en decideret konfliktmægling. Det er dermed ikke ensbetydende med, at der ikke kan arbejdes med konflikten. En sparring med en neutral person, der har faglig viden omkring konflikthåndtering kan ændre og forbedre rigtig meget. Det vil jeg fortælle noget om i dette blogindlæg og give et eksempel på.

Læs mere ...

Hvordan skaber du forankring af forandringer i en virksomhed?

huset

I alle de virksomheder jeg har arbejdet med, er forandringer en del af hverdagen, og nogen gange opleves det som en stor belastning, der tager mange ressourcer. Den model, jeg vil beskrive her, er anvendelig, både når der er noget der ikke fungerer i virksomheden, og når der skal gennemføres forandringer. Dette indlæg omhandler, hvordan modellen kan bruges i forbindelse med forandringer i virksomheden.

Læs mere ...

billede blog 3

Står du i en fastlåst konflikt? 

Hvis du står i en fastlåst konflikt, er det nødvendigt at mindst én af parterne gør noget nyt, for at der kan ske en ændring/udvikling. Nogen gange er det nye, du kan gøre, at forsøge at leve dig ind i, hvordan det er at være den anden part. Eller sagt med andre ord forsøge at se det fra den andens synsvinkel.

Læs mere ...

Start2

 

Jeg har længe haft lyst til at dele min viden og holdninger indenfor emner som samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering. Jeg oplever stadig at ordet konflikt er lidt tabu, når jeg nævner det til et kundemøde med en virksomhed og håber derfor ved at skrive om det, at det kan blive et emne der er mere naturligt at tale om.

Derfor har jeg nu fået en blog på min hjemmeside, hvor det er muligt for mig at skrive indlæg.

Læs mere ...

Flere artikler ...