Konfliktmægler

En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt

Leder du efter en konfliktmægler?
En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt, og en udefrakommende person, mægleren, som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte.
I konfliktmægling anvendes dialog, hvor begge parter får mulighed for at fortælle, hvordan de har oplevet konflikten, og hvordan de er påvirket af den. Der anvendes også forhandling med henblik på at indgå holdbare aftaler.

Jeg er konfliktmægler og underviser i konflikter ved Center for Konfliktløsning

Jeg mægler i konflikter i mange sammenhænge f.eks. mellem medarbejdere, mellem medarbejder og leder, i afdeling/sektion/projektgruppe eller i bestyrelser. Det kan både være konflikter mellem to parter og konflikter i en gruppe. Det kan både være i private og offentlige virksomheder og organisationer.
Typisk bliver jeg kontaktet af en leder, der ønsker konfliktmægling til sine medarbejdere, eller jeg bliver kontaktet af en medarbejder fra HR der vil rekvirere mægling til nogle medarbejdere. Som tidligere nævnt kan lederen også være en part i konflikten.

Jeg sætter rammerne for en konfliktmægling. Jeg hjælper jer med at tale sammen. Det er jer der skal løse konflikten, jeg leder processen.

Forud for konfliktmægling har jeg forsamtaler med parterne i konflikten

Forud for konfliktmægling har jeg forsamtaler med parterne i konflikten. Formålet med forsamtaler er for at parterne kan bliver afklaret omkring konflikten og hvad der er vigtigt for dem, vide noget mere om hvad mægling er og indebærer og få mødt mig. Det er vigtigt at parterne har tillid til mægler og oplever at mægler er upartisk.

Derudover vil jeg på baggrund af formøder vurdere, om konflikten egner sig til mægling.

F.eks. er det vigtigt, at parterne deltager frivilligt i mægling og har et ønske om at løse/arbejde med konflikten

I nogen konflikter kan der være strukturelle/organisatoriske forhold, der besværliggør konfliktløsningen eller generer nye konflikter. Er dette tilfældet vil jeg gøre opmærksom på det og evt. være medvirkende i en proces omkring det.

Er konflikten i en gruppe, hvor kompleksiteten er stor, vil der være brug for indledningsvist at kortlægge konflikten og efterfølgende designe en proces, som er skræddersyet til den konkrete konflikt.

Kontakt mig i dag og få en konfliktmægler

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en konfliktmægler eller har andre spørgsmål. Du kan ringe til: 22 78 46 12 eller skriv en e-mail til: anne.rebsdorf@me.com.

Derudover arbejder jeg også med konflikthåndtering. Læs mere om det på siden.