Konfliktmægling

Konfliktmægling

En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt, og en udefrakommende person, mægleren, som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte.

I konfliktmægling anvendes dialog, hvor begge parter får mulighed for at fortælle, hvordan de har oplevet konflikten, og hvordan de er påvirket af den. Der anvendes også forhandling med henblik på at indgå holdbare aftaler.

Jeg er konfliktmægler og underviser i konflikter ved Center for Konfliktløsning.

Jeg mægler i konflikter i mange sammenhænge f.eks. mellem skilte forældre, mellem voksne børn og forældre, mellem søskende eller mellem naboer. Det kan både være konflikter mellem to parter og konflikter i en gruppe.

Jeg sætter rammerne for en konfliktmægling. Jeg hjælper jer med at tale sammen. Det er jer der skal løse konflikten, jeg leder processen.

Forud for konfliktmægling har jeg forsamtaler med parterne i konflikten. Formålet med forsamtaler er for at parterne kan bliver afklaret omkring konflikten og hvad der er vigtigt for dem, vide noget mere om hvad mægling er og indebærer og få mødt mig. Det er vigtigt at parterne har tillid til mægler og oplever at mægler er upartisk.

Derudover vil jeg på baggrund af formøder vurdere, om konflikten egner sig til mægling.

Forsamtaler tager ca en times tid. Der er typisk brug for 1-3 mæglingsmøder, hver af 2-3 timers varighed.