Referencer 

Internatkursus i konflikthåndtering

Anders Cribb - musikunderviser ved Skanderborg Kulturskole

Vi havde på Skanderborg Kulturskole Anne og hendes kollega ude og holde to kursusdage for os, der handlede om konfliktløsning. Dagene bestod af en god balance mellem teori og praktiske opgaver og ved hjælp af 3 personlige fortællinger/eksempler på konflikter var der hele forløbet igennem en rød tråd, der gjorde pointerne klare og gennemskuelige. Man står efterfølgende tilbage med en større viden og indsigt i hvordan og hvorfor konflikter udvikler sig, og hvordan man kan bidrage til at løse eller nedtrappe en konflikt. Kan klart anbefales:-)

Julie Heebøll Clausen - Kulturskolechef

Vi fik meget ud af jeres oplæg, især. Det var dejligt konkret og praksisnært. Faktisk har vi ikke haft konflikter siden. Ikke at vi plejer at have det, men der har været god arbejdsro til at fokusere på det, der giver værdi for vores elever og kunder. Og det kan jo godt være bemærkelsesværdigt, især set i lyset af at  vi har fået en ny arbejdstidsaftale. Jeg tror det har givet en god fælles forståelse af hvordan man kan nedskalere en konflikt der er på vej. Et fælles ubevidst sprog.

 

Det Palliative Team

Anbefaling af foredragsholder Anne Rebsdorf - Læs anbefaling her

 

Kursus: "Succesfulde projekter - uden konflikter"

Dorthe Sandberg Madsen - Sagsarkitekt ved Arkitema Architects
Anne Rebsdorf afholdt i september 2015 et internt kursus i kommunikation og konflikthåndtering for nogle af Arkitemas medarbejdere. På dette halvdagskursus fik vi nogle enkle og gode redskaber til at identificere og håndtere forskellige konflikter, både i arbejdssammenhænge, men også af mere privat karakter. Kurset gav med sit indhold og form rum for fortrolige samtaler, hvor deltagerne kunne tale frit og dele følsomme erfaringer om emnet. Ved små enkle øvelser blev det synliggjort, hvad betingelserne er for god kommunikation. Anne Rebsdorf underviser med stor indsigt i emnet og formidler med overblik og erfaring.

 

Foredrag for Pårørende

Gitte Haaning - Koordinator og Fysioterapeut, Kræftrehabiliteringen, Sundhedshuset Silkeborg:
"Jeg vil varmt anbefale Anne Rebsdorf's foredrag for pårørende. Anne er meget dygtigt til at formidle både den faglige viden og hendes personlige erfaringer med at være pårørende til en alvorligt syg. Vi havde inviteret Anne til et foredrag for pårørende til kræftsyge i Kræftrehabiliteringen i Silkeborg kommune. På en meget fin og professionel måde, lagde Anne op til at involvere de fremmødte og hun styrede foredraget så det vekslede mellem oplæg og debat og inddragelse af de fremmødte. Det fungerede rigtig godt og udover de faglige guldkorn fra Anne fik de fremmødte hinandens erfaringer, og de kunne hhv hente hjælp og bidrage med viden og erfaringer. "

 

EN KLIENT efter systemisk opstilling SIGER

Meget lærerigt og spændene metode Anne kan der. Anne er en meget kompetent person. Hun har en dejlig åben og let tilgang til situationen og personen ( mig) det sætter jeg stor pris på. Også skønt hyggeligt lokale. Det er varmt og venligt.

 

En klient siger

Jeg tænker på det at have mødt Anne som en gave; en nødvendig gave hvis gaver kan være det. Det virkede ellers lidt tilfældigt, men til starten...

For ca. 2 år siden gik det pludselig op for mig, at jeg ville blive ved med at have det "sådan her", hvis jeg ikke gjorde noget aktivt og hvilket liv ville det være at se tilbage på? Jo det var sket meget godt og jeg havde 2 vidunderlige børn, men min dagligdag - ville jeg fortsætte sådan år ud og år ind? Ingen kom forbi og ændrede den, gik det op for mig.

Dagligdagen var præget at et krampagtigt forsøg på ikke at mærke min fortid og flere af disse overlevelsesmekanismer var direkte farlige for mit helbred i hvert fald når de havde varet så længe - 30 år. De sidste 10 år havde jeg spist antidepressiv medicin; jeg overlevede men levede ikke.

En dag dukkede Annes hjemmeside op på nettet. Vi var jævnaldrene, hun havde taget et drastisk spring udi karrierevalg, havde børn og, ja, jeg så hendes billede.

I 2 år har jeg rejst sammen med Anne gennem min fortid og ofte set på min dagligdag. Jeg har skældt og grædt over mine forældre; jeg har mærket min krop og lært at lytte til den og jeg er blevet bedre til at være i nuet. Jeg har lært at mærke og tillade vrede og øver mig på ikke at skulle være perfekt.

Den lille pige der var dybt inde i mig gemt under en masse lag af sorg, angst, skuffelse har Anne hjulpet mig med at se igen, at tage vare på og glædes over. Hun har lært mig at lytte til hende og det var da hun gjorde det, at jeg vidste, at Anne var en gave.

Anne bruger hele sig selv som behandler; sin livserfaring på godt og ondt og det har lært mig at turde være menneske i mit eget fag som behandler for ikke a tale om at være det i det største projekt, livet.

Jeg har droppet pillerne og det gør ondt for jeg mærker mere smerte ( og glæde), og det har været svært at mærke al den smerte over min barndom. Men glæden er også tydelig og når jeg ler sammen med Anne, skinner solen.

Nu vil jeg til at gå lidt alene; jeg føler mig ikke specielt stærk,nok nærmere svagere men jeg har fået livskvalitet og jeg har lært at bede om hjælp når jeg behøver den. Samtidig oplever jeg, at mennesker går til mig på en anden måde.

Måske har jeg fået hjælp til at åbne mit hjerte.

 

En Leder siger

Anne har opfordret mig til at beskrive hvorledes vores sparring har hjulpet mig som leder. Det gør jeg gerne.

Som regel forløber vores dialog således at jeg prøver at beskrive nogle af de udfordringer jeg aktuelt har. Det er ikke altid specielt velorganiseret. Men oftest tager vi fat på det der fylder mest. Det kan være situationer eller konflikter fra dagligdagen som trænger til at blive vendt og forstået en ekstra gang. Det kan også være kommende udfordringer som kan angribes på forskellig vis.

Anne lytter primært, men ofte formår hun at holde fast i elementer i min oplevelse og mine antagelser. Det er gavnligt for mig. Herved bliver jeg bedre i stand til at fokusere på hvad jeg kan gøre bedre, eller hvad jeg bør få ryddet op i, eller hvad jeg bare skal være glad for. Tit er det enkle ting som kan justeres og som kan gøre en stor forskel i ledelsen af et team. Jeg ved at det er meget værd at reflektere over hvad der faktisk skete i dagligdagen, og dernæst overveje hvorledes jeg bør justere min ledelse så den bliver velovervejet, entydig og anerkendende.

Det er ikke Anne der støber kuglerne, men Anne hjælper mig på vej med spørgsmål og tankevækkende betragtninger.

Vi har haft en del snakke, og i en periode var det en fast dag i ugen, men nu er det mere ad hoc.

Anne er helt nede på jorden og er ikke specielt teoretisk, selvom hun både er ingeniør og psykoterapeut. Hun kender meget til udfordringerne og konflikterne i personalegrupper i både mindre og større virksomheder.Jeg vurderer at mit samspil med Anne har været værdifuldt.

Prøv selv.