Undervisning

Undervisning

Jeg underviser i konflikthåndtering, herunder er nævnt tre eksempler på undervisning og hvad det typiske udbytte af undervisningen vil være. Jeg tager altid en snak med jer om ønsker til indhold og udbytte, så kurset tilpasses bedst muligt til jeres behov.

Foredrag 1-3 timer
Et foredrag om konflikthåndtering kan give indblik i hvad konflikter er, hvordan de opstår og inspiration til håndtering
Deltagerantal op til 50 personer

1 dags kursus 7 timer
Et endagskursus i konflikthåndtering kan give forståelse for dynamikken i konflikter og en forståelse af, hvordan man selv påvirkes og reagerer i konflikt, samt redskaber til at håndtere konflikter.
Deltagere maks. 16 personer

2 dags kursus 2 x 7 timer
Et to dagskursus kan give forståelse for dynamikken i konflikter og en forståelse af, hvordan man selv påvirkes og reagerer i konflikt, samt redskaber til at håndtere konflikter. Derudover giver kurset mulighed for træning i brug af redskaber til konflikthåndtering, så det direkte kan anvendes i ens hverdag.
Deltagere maks. 16 personer

Kurserne vil altid lægge op til, at deltagerne arbejder med egne konflikteksempler. Selvfølgelig med respekt for hvad den enkelte ønsker at dele. Det er en vigtig del af undervisningen, at der skabes et trygt læringsrum. Det vil der derfor
indledningsvist være fokus på.